Virksomheder


Vi opfører firmadomiciler, fabriksbygnigner mm. samt tilbygninger til eksisterende bygninger.
Derudover kan vi stå for de løbende forandringer og vedligeholdelsen.

BSM
Maskinfabrikken fik for lidt plads og i stedet for at lave en tilbygning, fandt vi en mere hensigtsmæssig løsning med et nybyggeri på en anden grund.
Vi hjalp dem med at finde grunden og stod for tegning, projektering og byggeri
Projektet er forberedt for udvidelse til det tredobbelte produktionsareal.

Muncholm
Nyt hovedsæde til Munkholm A/S ved Hadbjerg. Byggeriet er på 1.500 m2 og opført i stål og aluminium. Huset rummer administration og lager.
Vi har stået for hele projektet fra valg af grund til såning af græs.

Forskingscenter Foulum
Indretning af kontorer i tidligere smedeværksted.